Privacy Policy

U wordt verzocht de volgende voorwaarden zorgvuldig door te nemen.
Door het bezoeken van deze website aanvaardt u deze voorwaarden.
Wanneer u deze niet aanvaardt, mag u van deze website geen gebruik maken.

Algemeen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Screen-repair-shop.be, een onderneming gevestigd te Wijshagen, Belgie, ondernemingsnummer ....

Inhoud

Screen-repair-shop.be zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website correcte informatie te verschaffen.
Screen-repair-shop.be doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie.
Screen-repair-shop.be is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie.

Links

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites, maar Screen-repair-shop.be wijst hierbij elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere websites van de hand.
Evenmin is Screen-repair-shop.be aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan dergelijke websites en uit de daarop verschafte informatie.

Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service aan de gebruikers van deze website.

Privacybeleid

Screen-repair-shop.be is gehouden uw privacy op deze website te beschermen. Screen-repair-shop.be zorgt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ervoor dat alle van haar bezoekers verkregen informatie wordt beveiligd tegen toegang van en gebruik door onbevoegden.

Wanneer u onze website bezoekt zonder ons mede te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen, zullen door Screen-repair-shop.be toch enige gegevens worden bewaard, zoals IP-adressen.
De gegevens zullen worden samengevoegd voor het statistisch meten van gegevens, zoals het aantal bezoeken aan de website, de op de website doorgebrachte tijd en de op de website bekeken pagina’s. Door Screen-repair-shop.be worden deze gegevens gebruikt om het gebruik van de website te kunnen volgen en om de inhoud ervan te kunnen verbeteren.
Wanneer u onze website bezoekt en ons om informatie vraagt, of feedback nodig heeft, heeft Screen-repair-shop.be uw persoonlijke gegevens nodig, zoals uw e-mailadres, naam en adresgegevens. Screen-repair-shop.be gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend hiervoor.

Screen-repair-shop.be kan later contact met u opnemen.

 

 

PrivacyPolicy