Garantie

Wat houd onze garantie in: Wij bieden op alle uitgevoerde reparaties 3 maanden garantie na verkoop datum. U heeft geen recht op garantie als de klachten:

  • Door de gebruiker zelf zijn veroorzaakt
  • Komen door eerdere schade, zoals val- of waterschade
  • Komen door softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken etc.)
  • Worden veroorzaakt door externe omstandigheden (vallen, water etc.)
  • Worden veroorzaakt doordat u zelf heeft geprobeerd de klachten te herstellen

Voorkom het verlies van uw gegevens. Screen-repair-shop.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van eventuele data. U dient zelf zorg te dragen dat u via o.a. iTunes of andere back-ups heb van uw bestanden. Screen-repair-shop.be kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor:

  • Langere reparatietijd: Het kan voorkomen dat er tijdens een reparatie beschadigingen aan uw smartphone / tablet of onderdelen daarvan ontstaan. Deze kunnen dan vervangen worden door andere onderdelen. Het kan zijn dat dit duurdere onderdelen zijn dan het oorspronkelijke onderdeel. Soms hebben wij deze niet op voorraad. De reparatieduur kan verschillen van de oorspronkelijke aangegeven reparatietijd. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de klant.
  • Verlies van gegevens (data)
  • Defecten die aan het licht komen tijdens onderzoek van uw smartphone / tablet. Het kan voorkomen dat er tijdens of na het openen van uw apparaat defecten ontstaan die daarvoor niet zichtbaar waren. Door alle fijne elektronica kunnen er defecten aan het licht komen die al aanwezig waren, maar die zolang de smartphone / tablet onaangeroerd was, niet zichtbaar waren. Screen-repair-shop.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor deze defecten. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze defecten te verhelpen.

 

 

garantie